dewijnpers@vlaamsbrabant.be | 016-23 69 51 | Wie is wie? |


Wanneer inschrijven? (schooljaar 2023-2024)

Inschrijvingen en aanmeldingen (schooljaar 2023-2024)
 • Inschrijvingen in het eerste jaar
  • Digitaal aanmelden van maandag 27 maart 2023 (14u00) tot 21 april 2023 (14u00)
  • via https://aanmelden.school/
  • Bekendmaking van de toewijzing aan de school op 11 mei 2022.
  • Inschrijven toegewezen leerlingen 16 mei 2023 t.e.m. 12 juni 2023.
  • Start vrije inschrijvingen 16 mei 2023 (9u00)
 • Inschrijven voor de hogere jaren
  • Vanaf zaterdag 13 mei zal je uw kind kunnen inschrijven.
 • De beschikbare plaatsen kunnen meteen worden toegezegd onder voorbehoud van het nog te behalen attest. Als de vooropgestelde capaciteit van een studierichting is bereikt, dan is het mogelijk om zich op de wachtlijst aan te melden. We voorzien een beperkte buffer om schommelingen op te vangen na de deliberaties en geven hierdoor tussen 13 mei en 1 juli niet alle plaatsen meteen vrij. De beschikbare plaatsen worden op 1 juli 2023 geactualiseerd tegen 13 uur.

  De inschrijvingen (ook voor de wachtlijst) gebeuren fysiek. Op 13 en 14 mei 2023 tijdens de opendeurdagen en dit van 13u tot 18u.

  Vanaf 16 mei 2023 elke dinsdag van 10u tot 16.30u.

  Inschrijven tijdens de vakantie:

  • 1 juli van 13u tot 16u
  • 3 juli van 14u tot 18u
  • 4 juli van 14u tot 18u
  • 5 juli van 14u tot 18u
  • 18 en 21 augustus van 10u tot 16u, vanaf 23 augustus op afspraak

  Verklaring klascodes

  1AB: agro- en biotechnieken (A-stroom)
  1AV: artistieke vorming (A-stroom)
  1AM: mechanica-elektriciteit (A-stroom)
  1AS: STEM-wetenschappen (A-stroom)
  1BK: kunst en creatie (B-stroom)
  1BL: land- en tuinbouw (B-stroom)
  1BM: mechanica-elektriciteit (B-stroom)
  2AB: agro- en biotechniek (A-stroom)
  2AV: artistieke vorming (A-stroom)
  2AM: mechanica- elektriciteit (A-stroom)
  2AS: STEM- wetenschappen (A-stroom)
  2BK: Kunst en creatie (B-stroom)
  2BL: Land- en tuinbouw (B-stroom)
  2BM: Mechanica- elektriciteit (B-stroom)


  3-4PDM: arbeidsmarkt plant, dier en milieu
  3-4BIO: doorstroom biotechnologische wetenschappen
  3-4PDMT: dubbele finaliteit plant-, dier- en milieutechnieken
  3-4DE: arbeidsmarkt decor en etalage
  3-4BAV: doorstroom beeldende en audiovisuele vorming
  3-4BAK: dubbele finaliteit beeldende en audiovisuele kunsten
  3-4EL: arbeidsmarkt elektriciteit
  3-4TW: doorstroom technologische wetenschappen
  3-4EMT: dubbele finaliteit elektromechanische technieken


  5GB arbeidsmarkt groenaanleg en-beheer
  5PM arbeidsmarkt plant en milieu
  5BIO doorstroom biotechnologische en chemische wetenschappen
  5NG dubbele finaliteit natuur- en groentechnieken
  5AP dubbele finaliteit agrotechnieken plant
  5DVT dubbele finaliteit dierenverzorgingstechnieke
  5TB dubbele finaliteit tuinaanleg
  5DEP arbeidsmarkt decor, etalage en publiciteit
  5BV doostroom beeldende vorming
  5BK dubbele finaliteit beeldende kunsten
  5CV arbeidsmarkt centrale verwarming en sanitaire installaties
  5TWE doorstroom technologische wetenschappen en engineering
  5KWT dubbele finaliteit koel- en warmtetechnieken
  5-6DDM: DUAAL dier en milieu (BSO)
  5-6DPM: DUAAL plant en milieu (BSO)
  5-6DGD: DUAAL duaal groendecoratie (BSO)
  5-6DGB: DUAAL groenaanleg en -beheer (BSO)
  5-6DSV: DUAAL sanitaire en verwarmingsinstallaties (BSO)
  5DKI: DUAAL koelinstallaties
  6BTG: tuinbouw en groenvoorziening (BSO)
  6BIO: biotechnische wetenschappen (TSO)
  6TNG: natuur- en groentechnische wetenschappen (TSO)
  6TP: planttechnische wetenschappen (TSO)
  6AO: artistieke opleiding (KSO)
  6TBK: toegepaste beeldende kunst (KSO)
  6CV: centrale verwarming en sanitaire installaties (BSO)
  6TW: techniek wetenschappen (TSO)


  7TAO: Tuinaanleg en- onderhoud (BSO)
  7VI: Verwarmingsinstallaties (BSO)

  7DTG: DUAAL tuinaanlegger/groenbeheerder
  7DFL: DUAAL florist
  7DMT: DUAAL mecanicien tuin-, park- en bosmachines
  7DPD: DUAAL productiemedewerker dier
  7DPP: DUAAL productiemedewerker plant
  7DNB: DUAAL natuurbeheerder
  7DTI: DUAAL technicus installatietechnieken

  7AG: Agro- en groenbeheer (TSO)
  7GV: Grafische vormgeving en webdesign (KSO)Overzicht vrije plaatsen