DUAAL natuur- en groentechnieken (5-6)Duaal leren

Bij duaal leren leer je vaardigheden op school en op de werkplek, en doe je dus veel werkervaring op. Deze opleidingsvorm is verbonden aan het secundair beroepsonderwijs. Je schoolbank voor de tuinbouwvakken staat dus letterlijk op de werkplaats.


Troeven

Deze richting verloopt volgens een leertraject, waarbij je twee dagen naar school gaat. De andere drie dagen ben je aanwezig op je werkplek. De werkplek is een plaats waar je zaken aanleert, inoefent en je geëvalueerd wordt. Je bouwt heel veel ervaring op. Het hoofddoel is het aanleren van een beroep. Daarom betaalt de onderneming aan de leerling geen loon, maar een maandelijkse leervergoeding. Je legt professionele contacten. De overgang naar een vaste job verloopt vlotter.


Opleiding

In de opleiding natuur- en groentechnieken duaal leer je één of meerdere medewerkers natuurbeheer operationeel begeleiden en aansturen, bos- en natuurbeheer taken uitvoeren (maaien, beplanten, snoeien, kappen, beheren waterpartijen, ...) ; natuurlijke omgevingen en landschappen in stand houden of laten ontwikkelen volgens de beheerdoelstellingen.