Eerste leerjaar BToelatingsvoorwaarden

Je kunt starten in 1B als je aan een van de volgende voorwaarden voldoet:

  • Geen getuigschrift basisonderwijs hebt.
  • Een getuigschrift basisonderwijs hebt onder volgende voorwaarden:
    • Een gunstige beslissing van de klassenraad. De klassenraad vraagt bij voorkeur advies aan het CLB van de lagere school.
    • Akkoord van de betrokken personen (= je ouder, jijzelf).
  • Geen 6e leerjaar hebt gevolgd of het 6e leerjaar niet hebt beëindigd en je ten laatste op 31 december van het nieuwe schooljaar 12 wordt.

Programma

Je krijgt meer "doe-vakken" dan "leer-vakken". Naast algemene vakken omvat het programma ook meer specifieke en praktische vakken. In het keuzepakket maak je kennis met agro- en biotechnieken, artistieke vorming en STEM-wetenschappen. De nadruk binnen de keuzepakketten ligt vooral op realiseren. De vakken Taallab en Denkatelier gaan dieper in op lees- en rekenvaardigheden verbonden aan de specifieke keuzepakketten. Dit zijn lesuren waarin elke leerling kan groeien door de leerstof te herhalen en/of uit te diepen Tijdens de lessen ICT verbeter je jouw digitale vaardigheden en leer je werken en verantwoord omgaan met media en ons digitaal leerplatform. De klastitularis zal tijdens het vak Exploratie inzetten op leren plannen, leren leren, sociale-en burgerschapscompetenties zoals leren samenwerken, je eigen groeiproces evalueren, enz. Op die manier willen we je aanmoedigen om veelzijdig te zijn en je kansen op succes te vergroten Tijdens het jaar wordt er ook ruimte gemaakt voor projectwerking. Hier worden STEM-vaardigheden gelinkt aan specifieke thema's zoals de week van het bos, duurzaam watergebruik, mediawijsheid…

Onthaaldagen

We organiseren onthaaldagen waarbij alle nieuwkomers kennismaken met de school. Ook de sportdag wordt geïntegreerd in de onthaalperiode.