Tweede leerjaar BIn het tweede leerjaar B kies je voor 1 optie van 10 lesuren. In deze optievakken bouw je een grondige praktische kennis op.

Toelatingsvoorwaarden

1B gevolgd hebben of een A-attest met clausulering voor de basisopties in 2A.