Tweede leerjaar Techniek-wetenschappen

Naast de algemene vakken zijn er een aantal optievakken die de leerlingen voorbereiden op een latere studiekeuze voor biotechniek, techniek-wetenschappen, plant, dier en milieu of artistieke vorming.

Toelatingsvoorwaarden

A-attest in het eerste leerjaar A.

Programma Techniek-wetenschappen

Je onderzoekt complexe vragen en levensechte problemen. Je zoekt hiervoor oplossingen vanuit wetenschappelijke, technische en wiskundige inzichten. Je leert ook vlot meetresultaten verwerken en processen simuleren met de computer.