Tweede leerjaar Artistieke vorming

Naast de algemene vakken zijn er een aantal optievakken die de leerlingen voorbereiden op een latere studiekeuze voor biotechniek, techniek-wetenschappen, plant, dier en milieu of artistieke vorming.

Toelatingsvoorwaarden

A-attest in het eerste leerjaar A.

Programma Artistieke Vorming

Je leert vaardigheden en technieken die het mogelijk maken je vlot uit te drukken in verschillende expressievormen (woord, klank, beeld, beweging, volume ...).