dewijnpers@vlaamsbrabant.be | 016-23 69 51 | Wie is wie? | STEM blog |

Informatie

Neem zeker ook een kijkje op de pagina veelgestelde vragen. Als u nog een vraag hebt, neem gerust contact met ons op.
Wanneer?
 • Voorrangsperiode broers/zussen en kinderen personeel:
  • 19 maart - 30 maart 2018
 • Start inschrijvingen en aanmeldingen voor alle kinderen volgens voorrangsindicatoren:
  • 17 aaktiil - 2 mei 2018
 • Start vrije inschrijvingen, kinderen die nog steeds niet ingeschreven zijn:
  • Vanaf 8 mei 2018
 • Gedurende de vakantie: (van 10.00-12.30 en van 17.00-19.30 uur)
  • Vrijdag 29 juni (van 10.30 tot 17.00)
  • 2 t.e.m. 4 juli 2018
  • 20 t.e.m. 24 augustus 2018
  • 5 juli (enkel van 10.00u tot 12.30u)
  • Na 24 augustus (enkel op afspraak)
  Tijdens het weekend worden er geen inschrijvingen voorzien.
Hoe?

Kom gewoon even naar de school tijdens de schooluren. (zie 'Praktisch')

Tijdens onze opendeurdagen van zaterdag 19 en zondag 20 mei 2018 is er ook mogelijkheid tot inschrijving.

Meebrengen?
 • identiteitskaart
 • behaalde attesten of rapporten van het laatst gevolgde schooljaar
 • vooraf weten welk levensbeschouwelijk vak (anglicaanse, islamitische, Israëlitische, katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst of zedenleer) het kind wil volgen
Opletten

Een inschrijving is pas geldig als:

 • de inschrijvingsformulieren volledig en ondertekend zijn ingevuld;
 • de ouders instemmen met het pedagogisch project en het reglement van de school.

Een minderjarige leerling dient vergezeld te zijn van zijn ouders als hij zich wilt komen inschrijven.

Infoavond

De Wijnpers verwelkomt u graag op dinsdag 18 september 2018 om 19u op de informatieavond voor (ouders van) nieuwe leerlingen.


Infovoormiddag

De Wijnpers verwelkomt u graag op zaterdag 16 maart 2019 van 9u tot 12u op de infovoormiddag voor nieuwe leerlingen.


Opendeurdagen

Onze school houdt een opendeurweekend!
Welkom op zaterdag 18 mei en zondag 19 mei 2019 tussen 13u en 18u.

 

De deputatie heeft op 6 juni de beslissing om het leerlingenvervoer op 1 september 2019 af te schaffen, bevestigd. Aan deze beslissing is een analyse van de vervoersmogelijkheden in de regio voorafgegaan. Hierbij hebben we de eigen schoolroutes vergeleken met de routes van De Lijn en de NMBS-verbindingen.

We zijn tot de conclusie gekomen dat de school soms volledig parallel met het bestaande openbaar vervoer zijn eigen schoolbussen aanbiedt.

Concreet betekent dit dat de bussen richting Overijse en Averbode vanaf 1 september 2019 niet meer zullen rijden.

De buslijn van en naar het station voor de leerlingen van de eerste graad blijft behouden tot er een alternatieve verbinding van de Lijn (ringbus) met halte aan de school komt. De werken voor deze bushalte starten in principe deze zomer.

We begrijpen dat een aantal ouders nu een alternatief voor de verplaatsing van en naar school moeten zoeken en dat dit de nodige overlast met zich meebrengt.

Om hier zo goed mogelijk bij te helpen, voorzien we tijdens het opendeurweekend van 18 en 19 mei een infostand in de feestzaal met alle informatie over het openbaar vervoer in de regio.

Als u hierover nog vragen heeft, mag u contact opnemen met de technisch adviseur-coördinator, Bart Van den Bosch via het telefoonnummer van de school.

We hopen dat we op uw begrip voor deze maatregelen mogen rekenen en danken u bij voorbaat voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

Met vriendelijke groet

Lut Lambert

directeur


Contactpersoon: Bart Van den Bosch (bart.vandenbosch at vlaamsbrabant.be)


 

Routeplanner delijn.be


Bushalte = "Leuven Delvauxwijk"

 •   284 Leuven - Mechelen
 •   285 Leuven - Mechelen
Bart Van den Bosch

Bart Van den Bosch

Dit schooljaar werken we opnieuw samen met Standaard boekhandel voor de verhuur of aankoop van werk- en handboeken.
Zo kan u op een snelle en eenvoudige manier het boekenpakket online bestellen. Wie tijdig besteld heeft, krijgt in augustus de boeken thuis geleverd.
Je kan online bestellen vanaf 25 juni 2018. Bestel in ieder geval best voor 5 augustus 2018.
Betalen kan online of via uitgestelde betaling. Hieronder vindt u de concrete werkwijze.
Wie liever niet met de onlinedienst bestelt, kan met de boekenlijst rechtstreeks in een boekenwinkel zijn boekenpakket aankopen.

 

 

 

Boekenlijst

 

 

 

Schoolcode

 

dYkRmdxuzFzszGv

 

 

Werkwijze

 

Registratie leerlingenaccount Standaard Boekhandel Schoolboekenservice

 

Tips
 • Plaats je bestelling zo vroeg mogelijk. Je kan online bestellen vanaf 25 juni 2018. Als je vroeg bestelt heb je meer garanties dat alle boeken beschikbaar zijn bij het begin van het nieuwe schooljaar.
  Bestel in ieder geval voor 5 augustus 2018.
 • Raadpleeg de boekenlijst van het leerjaar en de studierichting die je volgend schooljaar zal volgen en plaats je bestelling. Controleer vooraf goed of je de juiste studierichting hebt gekozen.
 • Betalen kan enkel via domiciliëring van de facturen. Tijdens het bestelproces geef je toestemming aan Standaard Boekhandel om het totaalbedrag door je bank te laten betalen. Hiervoor heb je een bankrekeningnummer (IBAN-nummer en BIC-code) en bankkaartnummer nodig. De betalingen van de facturen worden na levering automatisch geregeld door de bank die je hebt opgegeven.
  Let op: sluit niet af na het aanmaken van de betalingsopdracht maar wacht tot de bestelling nogmaals bevestigd is. Bij vroegtijdig afbreken wordt de bestelling niet voltooid.
 • Indien je vragen hebt over de manier van bestellen of over jouw bestelling kan je de veel gestelde vragen raadplegen op de website. Vind je niet wat je zoekt, kan je altijd contact opnemen met hun klantendienst via klantendienstschoolboekenservice@standaardboekhandel.be of telefonisch via het nummer 03/800.72.10.
 • Eind augustus wordt het boekenpakket thuis geleverd via bpost. Boeken die nog ontbreken ontvang je ook op een latere datum als nalevering via bpost.
 • Indien je verkeerde boeken ontving, boeken beschadigd werden geleverd, je van studierichting veranderde ... neem je best zo snel mogelijk en in ieder geval binnen de tien werkdagen na levering contact op met de klantendienst (zie hierboven).
 • Indien je vervangexemplaren of andere boeken nodig hebt, kan je deze opnieuw online bestellen.
 • Je kan er eventueel voor kiezen om een gebruikt handboek aan te kopen. Dit doe je dan aan 70% van de nieuwprijs. Op het einde van het schooljaar kan je dit dan via de website opnieuw verkopen aan Standaard Boekhandel aan 40% van de nieuwprijs.
 • Indien je een gebruikt boek besteld hebt en het blijkt dat dit niet meer voorradig is, dan bezorgt Standaard Boekhandel je een nieuw exemplaar tegen 100% van de nieuwprijs. Dit kan je dan op het einde van het schooljaar terug verkopen aan Standaard Boekhandel aan 70% van de nieuwwaarde.
Folders

 

Folder: hoe boeken bestellen?

 

 

Flyer: gebruikte handboeken verkopen

 

Inhoudelijke kwaliteit

De Wijnpers biedt heel wat unieke studierichtingen op technisch, artistiek en beroepsniveau aan.

Naast een degelijke algemene basisvorming beogen we een vlotte doorstroming naar het hoger onderwijs en een beroepsgerichte, technische opleiding die aansluit bij de noden van de arbeidsmarkt.

Zowel in de theoretische als de praktische lessen ligt de nadruk op samenwerking, zelfverantwoordelijkheid en beroepsernst. We organiseren ook bedrijfsstages, projectwerken, didactische uitstappen, theaterbezoek en sportactiviteiten.

De school werkt actief mee aan de internationalisering en talenkennis van de leerlingen via taaluitwisseling, buitenlandse studiereizen en stages. Leerlingen kunnen ervoor kiezen ICT in het Engels of plastische opvoeding en kunstgeschiedenis in het Frans te volgen.

De school werkt met afsprakennota's die individueel aangepast worden en er is ruime aandacht voor de integratie van de GON-begeleiding en andere externe begeleiders. Indien nodig krijgen de leerlingen van de eerste graad huiswerkbegeleiding. We werken met de OVUR-methode om een goede manier van studeren aan te leren. In de eerste graad werken we specifiek rond leer- en sociale vaardigheden.

Aangename sfeer

De Wijnpers is gekend voor haar aangename sfeer en de positieve schoolcultuur.

We zijn ervan overtuigd dat jonge mensen zich in de eerste plaats op onze school thuis moeten voelen.

De school zet dan ook in op preventie, kansen bieden en herstelgericht werken. Binnen een duidelijk kader van regels en afspraken is er ruimte voor respectvolle communicatie , dialoog en gemoedelijkheid.

In het begin van het schooljaar organiseren we onthaaldagen en activiteiten om de nieuwe leerlingen op te vangen. Tijdens de middagpauzes is er mogelijkheid tot middagsport, lezen of werken in het open leercentrum.

Via de leerlingenraad kunnen de leerlingen hun stem laten horen in het beleid van de school. Elke klasgroep helpt bij het net houden van de klaslokalen en de speelplaats.

Onze school is een groene school en vraagt aan de leerlingen de natuur en het werk van iedereen te respecteren.
We sorteren afval en bieden geen wegwerpverpakkingen aan.

Elke middag maken we verse soep en beleggen ook de broodjes met de groenten uit eigen tuin.

Sfeerbeeld
Onze troeven

De Wijnpers is een dynamische school met een groeiend aantal leerlingen, goed uitgeruste les- en praktijklokalen, moderne en technologische apparatuur , werktuigen en materialen.
Zo kunnen we jongeren beroepsgerichte, technische en kunstzinnige opleidingen aanbieden die nauw aansluiten bij de noden van de arbeidsmarkt.

De Wijnpers is gekend voor haar aangename sfeer en positieve schoolcultuur.
Wij zetten in op creativiteit, vindingrijkheid, innovatie, techniek en meertaligheid.

 • Rustige, veilige en groene school in het centrum van Leuven
 • Aparte lokalen en speelplaats voor de 1ste graad
 • Studie- en leerlingbegeleiding
 • Internationalisering:
  • Buitenlandse studiereizen
  • Bedrijfsstages
  • Europese projecten
  • CLIL-project
 • Inzetten op STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) en creativiteit
 • Middagactiviteiten
 • Deelname aan projecten en wedstrijden
 • Openleercentrum met pc’s
 • Moderne en technologische apparatuur, werktuigen en materialen
 • Goed uitgeruste les- en praktijklokalen:
  • grote tuin met serrecomplex
  • dierenpark
  • polyvalente kunstateliers
  • laboratoria
  • werkateliers
  • nieuwe sporthal met 3 speelvelden, douches en kleedkamers
 • Hedendaagse ICT-infrastructuur (computers, digitale borden, WiFi, tablets ...)
 • Overdekte fietsenstalling
 • Attest bedrijfsbeheer
 • Leerlingenvervoer

Schoolraad

Bij het beheer van de school wordt de inrichtende macht bijgestaan door de schoolraad. Zij kan aan de inrichtende macht advies geven over het schoolgebeuren. Zij ijvert voor een goede werking van de school en voor een optimale opleiding en opvoeding van de leerlingen.

Dit participatieorgaan is samengesteld uit de geledingen personeel, ouders, de lokale gemeenschap (vertegenwoordigers uit de socio-economische milieus) en de leerlingen.

Jan Vandyck

  Contacteer

Pedagogische raad

De pedagogische raad is een vergadering van personeelsleden van de school die op regelmatige tijdstippen samenkomt en de schoolwerking bespreekt en adviezen formuleert.

Op deze wijze versterken ze het draagvlak van de school en garanderen dat ook de personeelsleden betrokken zijn bij het onderwijs om de opvoedkundige opdrachten te kunnen realiseren.

Hans Nijs

  Contacteer

Leerlingenraad

De leerlingenraad is een vergadering van een groep leerlingen van de tweede en de derde graad. De leerlingenraad is vertegenwoordigd in de schoolraad.

Ze behartigt de belangen van alle leerlingen. Er wordt gepraat over de gang van zaken op de school. Er worden voorstellen gedaan om nieuwe afspraken in te voeren, om oude regels te veranderen, om iets te organiseren. Als de leerlingenraad een voorstel goedkeurt, gaat dat voorstel naar de schoolraad, waar het zal besproken worden.

Op die manier zorgden de leerlingen ervoor dat er sportactiviteiten georganiseerd worden op school, dat er een toetsenplanning is, dat de leerlingen een voorstel mogen doen i.v.m. de examenregeling, enzovoort

Sofie Thys

  Contacteer

Ouderraad

De ouderraad is vertegenwoordigd in de schoolraad. Daar heeft ze adviesbevoegdheid volgens de bepalingen van het decreet betreffende de participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad van 02-04-2004.

Zij wil op een opbouwende wijze meewerken aan de verbetering van de opvoeding van al de leerlingen op school en thuis.

Zij helpt mee aan de organisatie van individuele oudercontacten, organiseert allerlei vergaderingen en activiteiten voor de ouders van de leerlingen en ondersteunt allerlei activiteiten op school.

 

Huishoudelijk reglement van de ouderraad

 

Dagschema
 • Maandag - dinsdag

 • 1ste graad
  • 8.30 - 9.20 uur
   9.20 - 10.10 uur
   pauze
   10.20 - 11.10 uur
   11.10 - 12.00 uur
  • Lunchpauze
  • 12.50 - 13.40 uur
   13.40 - 14.30 uur
   pauze
   14.40 - 15.30
   15.30 - 16.20
 • 2de en 3de graad
  • 8.30 - 9.20 uur
   9.20 - 10.10 uur
   10.10 - 11.00 uur
   pauze
   11.10 - 12.00 uur
   12.00 - 12.50
  • Lunchpauze
  • 13.40 - 14.30 uur
   14.30 - 15.20 uur
   pauze
   15.30 - 16.20
 • Woensdag

 • 1ste graad
  • 8.30 - 9.20 uur
   9.20 - 10.10 uur
   pauze
   10.20 - 11.10 uur
   11.10 - 12.00 uur
 • 2de en 3de graad
  • 8.30 - 9.20 uur
   9.20 - 10.10 uur
   10.10 - 11.00 uur
   pauze
   11.10 - 12.00 uur
 • Donderdag - vrijdag

 • 1ste graad
  • 8.30 - 9.20 uur
   9.20 - 10.10 uur
   pauze
   10.20 - 11.10 uur
   11.10 - 12.00 uur
  • Lunchpauze
  • 12.50 - 13.40 uur
   13.40 - 14.30 uur
   pauze
   14.40 - 15.30
   .
 • 2de en 3de graad
  • 8.30 - 9.20 uur
   9.20 - 10.10 uur
   10.10 - 11.00 uur
   pauze
   11.10 - 12.00 uur
   12.00 - 12.50
  • Lunchpauze
  • 13.50 - 14.40 uur
   14.40 - 15.30 uur
Plattegrond

Download een plattegrond van onze school hier.

Middag

De leerlingen die 's middags blijven eten, gebruiken hun lunchpakket in de eetzaal. De school voorziet in broodjes, verse soep, fruitsap of chocomelk.

Zonder uitdrukkelijke toelating van de directie is het niet toegelaten de school te verlaten tussen de begin- en einduren van de lessen. In principe blijven de leerlingen tijdens de middag op school.

Drinkwaterfonteintjes zijn ter beschikking op verschillende locaties in de school.

De-Wijnpers-middag
Opladen betaalkaarten

Een broodje, soep, chocomelk of fruitsap betaal je met de leerlingenkaart.

Die kan je op maandag om 12.00u. en om 12.50u. opladen in de refter.
Tijdens oudercontacten, opendeurdag ... kunnen de ouders de kaart ook opladen.

Infrastructuur

De Wijnpers is een aangename, open school met een prachtig zicht op het centrum van Leuven, vlak bij de stad en toch omgeven door tuinen en natuur.

 • 2 ruime, open speelplaatsen met mogelijkheid tot sporten
 • bibliotheek met romans, naslagwerken, jeugdliteratuur, kranten, tijdschriften en pc’s met internet
 • openleercentrum met pc’s om tijdens de middagpauze te werken
 • vaklokalen, laboratoria, lokaal in-vitrocultuur
 • uitgeruste computerlokalen
 • hedendaagse ICT-infrastructuur (computers, digitale borden, WiFi, tablets ...)
 • werkatelier voor nijverheid, elektriciteit, mechanica, sanitair, lassen en centrale verwarming
 • polyvalente kunstateliers
 • grote tuin met serrecomplex
 • dierenpark
 • 1 spreekkamer voor het CLB
 • 1 grote polyvalente zaal
 • 1 grote sport- en feestzaal
 • nieuwe sporthal met 3 speelvelden, douches en kleedkamers
 • leerlingenvervoer: 2 vaste ophaalroutes in de regio en voor de 1ste graad een buslijn van het station naar de school.
Daar is de schoolrekening... en wat nu?

Schoolgaande kinderen brengen heel wat extra uitgaven met zich mee. De schoolfacturen kunnen zwaar doorwegen op het gezinsbudget. De Wijnpers maakt een duidelijk overzicht van de te verwachten kosten.

Klik hier voor meer info

Onkosten per klas

Selecteer de graad en de klas om de exacte onkosten weer te geven:

     

Aanbod stagebedrijven

De leerlingen van de 3e graad hebben, afhankelijk van de richting waarin ze zitten, stage. Dit kan een vaste stagedag per week, tweewekelijks of een blokstage van 1 of 2 weken zijn. De leerlingen van Se-n-Se hebben een lange stageperiode (12 weken) in het tweede semester.

Wij zijn steeds op zoek naar bedrijven die onze leerlingen een stageplaats willen aanbieden.
Is uw bedrijf actief binnen de studierichting Biotechnische wetenschappen, Planttechnische wetenschappen, Toegepaste beeldende kunsten, Tuinbouw en groenvoorziening, Tuinaanleg en –onderhoud, Sanitair/CV of Natuur- en groentechnische wetenschappen en wilt u 1 van onze leerlingen een stageplaats aanbieden?

Contactpersoon: Bart Van den Bosch (bart.vandenbosch at vlaamsbrabant.be)

Bart Van den Bosch

Bart Van den Bosch

Stages in De Wijnpers

Graag informeren we u hieronder over de stageregeling voor het schooljaar 2017-2018 in De Wijnpers.


De Wijnpers richt stages in voor studenten lerarenopleiding.

Om een kwaliteitsvolle begeleiding te garanderen is het aantal stageplaatsen en de aanvraagperiode beperkt.
Een stage kan enkel aangevraagd worden via lerarenstage.be voor de vakken en onderwijsniveaus waarin de leraar-in-spe ook effectief vereiste lesbevoegdheid verwerft.
Als de stagiair hierover informatie wilt, kan hij/zij de databank van het departement onderwijs over de bekwaamheidsbewijzen raadplegen: www.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen.

Stages waarbij de student zelf de les of een deel ervan geeft, worden in onze school niet ingericht voor examenvakken in het 1ste trimester na 10 november en voor geen enkel vak in het 3de trimester na 9 mei.

Onze school geeft voorrang aan eigen oud-leerlingen en vervolgens aan de studenten van UC Leuven- Limburg opleiding Leuven indien de aanvraag binnen de tijdslimiet gebeurt.
De Wijnpers zal de mogelijkheid tot observeren afbakenen tot welbepaalde data per trimester.

Aanvraag indienen:

Uitsluitend via lerarenstage.be door de lerarenopleiding. Tijdens de verlofperiodes worden de aanvragen niet beantwoord.

Vanaf het schooljaar 2017-2018 verlopen alle stages via dit systeem.
Lerarenstage.be is een online stageregistratie systeem waarbij de focus ligt op het plaatsen van stagiairs uit de lerarenopleiding secundair onderwijs. Het is dus uitsluitend lerarenopleiding die de stageaanvragen doet.

Aanvraagperiode:
Er zijn uiterste data afgesproken voor het indienen van de stageaanvragen:
 • Trimester 1: 19/9/2017
 • Trimster 2: 08/01/2018
 • Trimester 3: 05/02/2018

Tijdens de verlofperiodes worden de aanvragen niet beantwoord.

Intro- en contactmoment in orde brengen van de stagedocumenten (stageovereenkomst, risicoanalyse, ...) en om kennis te maken met de stageschool

Elke stagiair zal vooraf het administratieve luik van de stage in orde brengen.

De school voorziet hiervoor vaste afspraakmomenten in 2018-2019:

 • di 09 oktober 2018 om 10u00 voor UCLL-studenten en 15u00
 • wo 12 december 2018 om 10u00
 • di 19 maart 2019 om 10u00

Zonder de administratieve documenten worden geen stagiairs toegelaten, van deze regel kunnen we niet afwijken in het kader van de wetgeving op welzijn, veiligheid en preventie.

De administratieve documenten zijn de stageovereenkomst of het - contract ( zal door de lerarenopleiding van de student gegeven worden) en de risicoanalyse (krijg je van onze school mee).

Gisèle Coosemans

Gisèle Coosemans

Solliciteren voor een functie in De Wijnpers gebeurd in 2 eenvoudige stappen.
Een papieren sollicitatie of e-mail naar onze directeur is nadien niet meer nodig.

1. Solliciteer op onze school

 

Sollicitatieformulier.

 

2. Solliciteer bij de provincie Vlaams-Brabant

 

vlaamsbrabant.be/sollicitatie-onderwijs.

Wat is een CLB?

Het centrum voor leerlingenbegeleiding is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding. Het CLB vervangt vanaf nu het psycho-medisch-sociaal centrum (PMS) en het centrum voor medisch schooltoezicht (MST).

In het CLB werken o.a. artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen. Naargelang van de behoeften en omstandigheden kunnen er ook logopedisten, kinesisten, e.a. werkzaam zijn.

Deze verschillende vakmensen werken samen in een multidisciplinair team om het welbevinden van leerlingen te bevorderen doorheen hun schoolloopbaan. Het gaat er dus om de leerling zich goed te laten voelen zodat zijn kennis en vaardigheden in de beste omstandigheden kunnen ontwikkelen.

Op welke domeinen is het CLB voor leerlingen actief?

Het CLB kan leerlingen op vier domeinen begeleiden:

 • de onderwijsloopbaan
 • de preventieve gezondheidszorg
 • het psychisch en sociaal functioneren
 • leren en studeren
Wat is eigen aan de CLB-begeleiding?

De begeleiding waarvoor een CLB instaat, vertoont een aantal typische kenmerken:

 • De leerling staat centraal
 • De begeleiding is multidisciplinair want verschillende vakmensen werken aan een oplossing in teamverband, elk vanuit hun eigen discipline
 • De geheimhouding van gegevens wordt gegarandeerd
 • De werking van het CLB is vraaggestuurd: een CLB gaat in op vragen van ouders en leerlingen; daarnaast kan een CLB ook voorstellen tot begeleiding van scholen doen
 • Het centrum begeleidt prioritair en intensief leerlingen die leerbedreigd zijn door hun sociale achtergrond en leefsituatie
 • De dienstverlening is gratis
Kan begeleiding ook verplicht worden?

 • Bij spijbelgedrag
 • Bij sommige medische onderzoeken en inentingen
Hoe neem je contact op met het CLB?

Maak een telefonische afspraak of loop gewoon even langs bij het centrum. De school helpt je trouwens graag verder wanneer je contact wenst op te nemen met het CLB. In sommige gevallen kan het CLB ook zélf de eerste stap voor een gesprek zetten ...

  CLB Leuven Tienen Landen
  Redingenstraat 86, 3000 Leuven
  016-30 80 10
  clb.leuven@g-o.be

Wat is CLIL?

Via CLIL werkt De Wijnpers actief aan de talenkennis van leerlingen. CLIL (content and language integrated learning) is een vorm van meertalig onderwijs, waarbij een niet-taalvak wordt onderwezen in een andere taal dan het Nederlands. Door het leren in een andere taal ontwikkelen leerlingen competenties zowel in het vak als in de taal waarin het vak wordt gegeven. De kennis over de taal wordt verworven in in de reguliere taalvakken. In het CLIL-traject zijn er dus niet minder en evenmin andere onderwijsdoelstellingen.

In De Wijnpers kunnen leerlingen vanaf het eerste jaar in de A-stroom optioneel kiezen voor het CLIL-traject. Na schriftelijke toestemming van de ouders en na positief advies van de toelatingsklassenraad kan een leerling gedurende het volledige schooljaar CLIL volgen.

Concreet ziet het CLIL-verhaal er in De Wijnpers als volgt uit:

 • In het eerste leerjaar A kunnen de lessen plastische opvoeding gevolgd worden in de Nederlandse taal of in de Franse taal
 • In het tweede leerjaar A kunnen de lessen van het vak informatie- en communicatietechnologie gevolgd worden in de Nederlandse taal of in de Engelse taal
 • In het tweede leerjaar A (optie artistieke vorming) kunnen de lessen van het vak beeldende en ruimtelijke vorming in de Franse taal én de lessen van het vak informatie- en communicatietechnologie in de Engels taal gevolgd worden (CLIL-pakket). Leerlingen die niet kiezen het CLIL-traject volgen de lessen van beide vakken in de Nederlands taal
 • In de tweede graad KSO kunnen de lessen van het vak architecturaal waarnemingstekenen gevolgd worden in de Nederlandse taal of in de Franse taal
 • In de tweede graad TSO kunnen de lessen van het vak informatica gevolgd worden in de Nederlandse taal of in de Engelse taal
 • In het eerste leerjaar van de derde graad TSO kunnen de lessen van het vak toegepaste informatica gevolgd worden in de Nederlandse taal of in de Engelse taal

Voor meer informatie over CLIL: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/clil-content-and-language-integrated-learning

Documentaire: CLIL in de Wijnpers