Logo Wijnpers

Studiemogelijkheden

Download de infobrochure van onze school of ga zelf op zoek in ons studieaanbod.

Nieuw vanaf schooljaar 2015-2016


Meertalig onderwijs / Content and Language Integrated Learning (CLIL)


Vanaf volgend schooljaar bieden wij:

 • Plastische Opvoeding aan in het Frans voor de eerstejaars.
 • Informatie- en communicatietechnologie in het Engels voor de tweedejaars.


OV4 Type 9


Vanaf 1 september 2015 starten we in samenwerking met IBSO Woudlucht op onze campus met OV4 type 9 voor jongeren met ASS.
OV4 is een opleidingsvorm binnen het buitengewoon secundair onderwijs voor normaal begaafde leerlingen.
In deze opleidingsvorm wordt het programma van het 'gewone' secundair onderwijs gegeven en gelden dezelfde programma's en overgangsvoorwaarden als in het gewoon onderwijs. Deze opleidingsvorm biedt een ruimere omkadering afgestemd op de specifieke noden van de individuele leerling met ASS.
Download de infobrochure voor meer informatie.


KSO - Artistieke Opleiding (derde graad)


Meer info over deze nieuwe studierichting vindt u hieronder.
Bekijk de lessentabel van KSO Artistieke Opleiding.Eerste graad

 • Eerste leerjaar A

  Lessentabel eerste jaar

  Toelatingsvoorwaarden

  Het getuigschrift van het basisonderwijs of een A-attest in 1B.

  Programma

  Je krijgt algemene vakken of "leer-vakken", en ook vakken waar je de handen uit de mouwen moeten steken, dit zijn praktische of "doe-vakken". Tijdens de 4 uur techniek maak je kennis met o.a. tuinbouw en biotechniek.

  Bekijk de lessentabel van het eerste leerjaar A.

 • Eerste leerjaar B

  Lessentabel eerste jaar

  Toelatingsvoorwaarden

  12 jaar zijn voor 31 december van het lopende schooljaar. Een getuigschrift van basisonderwijs is niet noodzakelijk.

  Programma

  Er zijn meer "doe-vakken" dan "leervakken". In het vak techniek krijg je de modules verzorging, verkeer, tuinbouw, elektriciteit, ict, bouw en metaal.

  Bekijk de lessentabel van het eerste leerjaar B.

 • Tweede leerjaar A

  Lessentabel tweede jaar A

  Toelatingsvoorwaarden

  A-attest in een eerste leerjaar A.

  Programma

  OPTIE AGRO- EN BIOTECHNIEKEN

  Je bestudeert het leven van mens, dier en plant en hun onderlinge relaties. In de biotechniek wordt de klemtoon gelegd op het opzoekingswerk en proefnemingen, in de tuinbouw op het uitvoeringswerk.

  OPTIE ARTISTIEKE VORMING

  Je leert vaardigheden en technieken die het mogelijk maken je vlot uit te drukken in verschillende expressievormen (woord, klank, beweging, kleur, volume,...)

  Bekijk de lessentabel van het tweede leerjaar A.

 • Tweede leerjaar B

  Lessentabel tweede jaar B

  Toelatingsvoorwaarden

  Geslaagd zijn in 1 B of een B-attest halen in het eerste leerjaar A.

  Programma

  OPTIE LAND- EN TUINBOUW

  Je volgt een basisopleiding waarin plant, dier en milieu centraal staan. Daarnaast doe je veel praktische ervaring op rond werken in land - en tuinbouw.

  OPTIE NIJVERHEID

  Je krijgt een inleiding in metaal, bouw en elektriciteit. Je leert basistechnieken zoals metsen, metaal vijlen en plooien, elektrische schakelingen maken en allerlei gereedschappen gebruiken.

  Bekijk de lessentabel van het tweede leerjaar B.

 • Foto's en projecten

Technisch Onderwijs

 • TSO Biotechnische wetenschappen

  Lessentabel TSO Biotechnische wetenschappen

  Opleiding

  In deze studierichting combineren we een ruime algemene vorming met biotechnische vakken. Je bestudeert de levensprocessen en de relaties tussen materie, mens, plant en dier zowel theoretisch als praktisch. Proefnemingen en opzoekingswerk staan hierbij centraal. Wetenschap en moderne technologie gaan hand in hand.

  Diploma - Verder studeren - Tewerkstelling

  Na het zesde leerjaar krijg je een diploma van secundair onderwijs. Je kan ermee elke vorm van hoger onderwijs aanvatten.

  Eenmaal afgestudeerd kun je doorstromen naar een brede waaier van afdelingen in het hoger onderwijs (milieu, chemie, biochemie, voeding, farmacie, laborant,...) of tewerkgesteld worden in deze sectoren

  Bekijk de lessentabel van TSO Biotechnische wetenschappen.

 • TSO Plant-, dier- en milieutechnieken | Planttechnische Wetenschappen

  Lessentabel TSO Plant-, dier- en milieutechnieken

  Opleiding

  Deze studierichting geeft je een meer theoretisch gerichte vorming maar blijft ook praktijk aanbieden. In de tweede graad krijgen de leerlingen een inleiding in plant -, dier - en milieutechnieken. De derde graad geeft een grondig inzicht in alle aspecten van de tuinbouw.

  Diploma

  Na het zesde leerjaar behaal je een diploma van secundair onderwijs en kan je elke vorm van hoger onderwijs aanvatten.

  Verder studeren - Tewerkstelling

  Na deze studierichting kun je als technicus werken in provinciale, gemeentelijke of overheidsdiensten, in proefbedrijven, in plantenkwekerijen, bij ondernemingen voor aanleg en onderhoud van tuinen en parken en in toeleveringsbedrijven voor de tuinbouw (verkoop van tuinbouwmachines, van meststoffen, van fytofarmaceutische producten, ...). Je kan ook als zelfstandige een eigen zaak beginnen of hogere studies in deze richting aanvatten (agro-industrie, groenmanagement, tuinbouw, bosbeheer, ...).

  Bekijk de lessentabel van TSO Plant-, dier- en milieutechnieken en Planttechnische Wetenschappen.

 • TSO Natuur- en groentechnische Wetenschappen

  Lessentabel TSO Natuur- en groentechnische Wetenschappen

  Opleiding

  Deze studierichting is gericht op leerlingen met een ruime interesse voor de natuur. Je verwerft kennis van fauna en flora, ecologie en landschap. Je leert een aantal biotopen van elkaar onderscheiden en beheersmaatregelen uitvoeren om de natuurwaarde of biodiversiteit te verhogen. De logische voorbereiding voor de derde graad TSO natuur- en groentechnische wetenschappen is de tweede graad TSO biotechnische wetenschappen of de tweede graad TSO plant-, dier- en milieutechnieken.

  Diploma - Verder studeren - Tewerkstelling

  Na het zesde jaar behaal je het diploma secundair onderwijs en ben je voorbereid op hogere studies in: agro- en biotechnologie, landschaps- en tuinarchitectuur en milieuzorg. Het blijft uiteraard altijd mogelijk om direct aan de slag te gaan in allerlei natuur- en milieuprojecten.

  Bekijk de lessentabel van TSO Natuur- en groentechnische Wetenschappen.

 • Foto's en projecten

Kunstonderwijs

 • KSO Beeldende en Architecturale Kunsten | Toegepaste Beeldende Kunst

  Lessentabel KSO Beeldende Kunsten

  Opleiding

  Als je opteert voor de afdeling Beeldende Kunsten, krijg je in de tweede graad naast een theoretische vorming ook artistiek gerichte vakken. Deze kunstvakken winnen nog aan belang in de derde graad. Je maakt kennis met een ruim aanbod van beeldende technieken o.a. grafische vormgeving, fotografie, multimediale vormgeving, ruimtelijke vormgeving,... In het tweede leerjaar van de eerste graad starten we met initiatie artistieke vorming. In de tweede graad komen de basisvaardigheden van het domein beeldende en architecturale kunsten aan bod. De toegepaste beeldende kunst in de derde graad heeft met specifieke technieken vooral aandacht voor het functionele aspect van elke kunstuiting. De laatstejaarsstudenten realiseren een artistiek onderbouwd afstudeerproject dat aan het grote publiek wordt tentoongesteld.

  Diploma

  Na het zesde leerjaar behaal je een diploma van secundair onderwijs en heb je toegang tot het hoger onderwijs.

  Verder studeren - Tewerkstelling

  Beeldende kunsten is een doorstromingsrichting. De bedoeling is dat de leerlingen in de loop van de 3 graden ontdekken welke toegepaste kunstvorm hen het meest interesseert zodat ze daarna gericht kunnen doorstromen naar hun keuze in het hoger kunstonderwijs (textielontwerp, grafiek, multimediale vormgeving, interieurvormgeving, decorontwerp,...). Ook aanverwante sectoren zoals public relations, publiciteit en marketing behoren tot de mogelijkheden voor tewerkstelling of hoger onderwijs.

  Bekijk de lessentabel van KSO Beeldende Kunsten.

 • KSO Artistieke Opleiding (derde graad) - NIEUW

  Lessentabel KSO Artistieke Opleiding

  Opleiding

  De studierichting artistieke opleiding richt zich op leerlingen met een ruime artistieke belangstelling zowel in de toegepaste als in de vrije kunsten. Je krijgt er meerdere kunstdisciplines aangeleerd op het terrein van ruimtelijk vormgeven, schilderen, tekenen, illustratie, productdesign... Het creatief scheppingsproces staat centraal en de thema's worden inhoudelijk, artistiek en technisch verder uitgediept. De laatstejaarsleerlingen realiseren een artistiek onderbouwd afstudeerproject dat voor het grote publiek wordt tentoongesteld.

  Diploma

  Na het zesde leerjaar behaal je een diploma van secundair onderwijs en heb je toegang tot het hoger onderwijs.

  Verder studeren - Tewerkstelling

  Beeldende kunsten is een doorstromingsrichting. De bedoeling is dat de leerlingen in de loop van de 3 graden ontdekken welke toegepaste kunstvorm hen het meest interesseert zodat ze daarna gericht kunnen doorstromen naar hun keuze in het hoger kunstonderwijs (fotografie, grafisch ontwerp, interieurvormgeving, audiovisuele kunsten, productdesign, beeldende vormgeving, mode, vrije kunsten). Ook aanverwante sectoren zoals public relations, publiciteit en marketing behoren tot de mogelijkheden voor tewerkstelling, Se-n-Se of hoger onderwijs.

  Bekijk de lessentabel van KSO Artistieke Opleiding.

 • Foto's en projecten

Beroepsonderwijs

 • BSO Basismechanica | Centrale verwarming en sanitaire installaties

  Lessentabel BSO Basismechanica | Centrale verwarming 
en sanitaire installaties

  Opleiding

  Je krijgt een brede basisvorming in koeling en warmte, sanitaire installaties en centrale verwarming en je behaalt het VCA - attest. Je leert de meest courante en moderne materialen bewerken, installaties uitvoeren en de specifieke gereedschappen en machines hanteren. Je wordt een vakman of -vrouw met een ruime kennis van materialen en technologie.

  Getuigschrift

  Na het vierde leerjaar: getuigschrift tweede graad van het secundair onderwijs. Na het zesde leerjaar: studiegetuigschrift derde graad van het secundair onderwijs en een aanvullend getuigschrift over de kennis van het bedrijfsbeheer.

  Verder studeren - Tewerkstelling

  Eenmaal afgestudeerd kan je als sanitair installateur, installateur centrale verwarming, loodgieter of zinkbewerker in dienst bij een zelfstandige of in een bedrijf. Je kan ook zelf een bedrijf opstarten, een ondernemersopleiding volgen of een zevende specialisatiejaar aanvangen.

  Bekijk de lessentabel van BSO Basismechanica | Centrale verwarming en sanitaire installaties.

 • BSO Plant, dier en milieu | Tuinbouw en groenvoorziening

  Lessentabel BSO Plant, dier en milieu | Tuinbouw en groenvoorziening

  Opleiding

  In de tweede graad krijgen de leerlingen een inleiding in plant, dier en milieu. De derde graad biedt je een heel praktisch gerichte opleiding in de tuinbouw: hoe maak ik mijn tuinbouwbedrijf optimaal rendabel? Welke zijn de meest moderne teeltmethodes? Hoe gebruik en onderhoud ik machines en gereedschappen?

  Getuigschrift

  Na het vierde leerjaar: getuigschrift tweede graad van het secundair onderwijs. Na het zesde leerjaar: studiegetuigschrift derde graad van het secundair onderwijs en een aanvullend getuigschrift over de kennis van het bedrijfsbeheer.

  Verder studeren - Tewerkstelling

  Met je getuigschrift kan je als zelfstandig tuinier, teler of kweker aan de slag of gaan werken bij openbare groendiensten, in plantenkwekerijen, in proefstations, in toeleveringsbedrijven voor de tuinbouw en bij ondernemingen gespecialiseerd in aanleg en onderhoud van tuinen en perken. Je kan ook een zevende specialisatiejaar volgen of een ondernemersopleiding starten.

  Bekijk de lessentabel van BSO Plant, dier en milieu | Tuinbouw en groenvoorziening.

 • Foto's en projecten

Specialisatiejaren

 • BSO Verwarmingsinstallaties

  Lessentabel BSO Verwarmingsinstallaties

  Opleiding

  Dit specialisatiejaar omvat de opleiding tot installateur/technieker van verwarmingsinstallaties. De school biedt de mogelijkheid tot het behalen van het attest tot technicus vloeibare brandstoffen (Cedicol) en het attest tot technicus gasvormige brandstoffen (G1-G2, nieuw vanaf 2012-2013). Er is ook aandacht voor de meest recente technieken waaronder de warmtepompen.

  Toelatingsvoorwaarden

  Leerlingen die in het bezit zijn van een getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad of van een diploma secundair onderwijs in een studierichting van het studiegebied koeling enwarmte, kunnen zich inschrijven voor het zevende specialisatiejaar verwarmingsinstallaties. Een studiegebiedoverschrijdende overstap kan mits gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad van de school.

  Verder studeren - Tewerkstelling

  Wie niet in het bezit is van een diploma secundair onderwijs, behaalt dit wel na het succesvol beëindigen van het zevende specialisatiejaar. Afgestudeerden kunnen aan het werk als erkend installateur op zelfstandige basis of in loondienst.

  Bekijk de lessentabel van BSO Verwarmingsinstallaties.

 • BSO Tuinaanleg en -onderhoud

  Lessentabel BSO Tuinaanleg en -onderhoud

  Opleiding

  Deze opleidingsvorm, verbonden aan het secundair beroepsonderwijs leidt specialisten op in tuinaanleg en -onderhoud.

  Toelatingsvoorwaarden

  Leerlingen die in het bezit zijn van een getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad of een diploma secundair onderwijs uitgereikt in een studierichting van het studiegebied land- en tuinbouw kunnen ingeschreven worden in het 7de specialisatiejaar tuinaanleg en -onderhoud. Een studiegebiedoverschrijdende overstap kan mits gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad van de school.

  Verder studeren - Tewerkstelling

  Wie niet in het bezit is van een diploma secundair onderwijs, behaalt dit wel na het succesvol beëindigen van het 7de jaar. Afgestudeerden in deze richting kunnen een eigen zaak starten of tewerkgesteld worden in de tuinbouwarchitectuur, tuincentra of bij openbare groendiensten.

  Bekijk de lessentabel van BSO Tuinaanleg en -onderhoud.

 • Foto's en projecten

Se-n-Se jaren

» Bezoek ook onze Se-n-Se website: www.se-n-se.dewijnpers.be/

 • KSO Grafische vormgeving en webdesign

  Lessentabel Grafische vormgeving

  Opleiding

  In dit Se-n-Se jaar (secundair na secundair) specialiseren de leerlingen zich o.a. in grafisch ontwerp, webdesign, illustratie en desktoppublishing. Het opleidingspakket omvat specifieke kennisvakken, stage en bedrijfsbeheer. Wie het certificaat haalt, staat steviger op de arbeidsmarkt en kan de overstap naar het hoger onderwijs maken.

  Toelatingsvoorwaarden

  Leerlingen van het studiegebied beeldende kunsten met een diploma secundair onderwijs bezitten de nodige vooropleiding om toegelaten te worden. Leerlingen met een diploma secundair onderwijs behaald in een ander studiedomein kunnen na een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad de opleiding volgen.

  Verder studeren - Tewerkstelling

  Leerlingen die slagen in de Se-n-Se derde graad KSO, Grafische vormgeving, behalen het certificaat van een opleiding secundair na secundair. Wie slaagt voor de basiscompetenties van bedrijfsbeheer behaalt het getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer.

  In het 1ste semester wordt de theoretische opleiding aangeboden. Het 2de semester bestaat uit praktijk en stage.

  Bekijk de lessentabel van Se-n-Se Grafische vormgeving.

 • TSO Agro- en groenbeheer

  Lessentabel TSO Agro- en groenbeheer

  Opleiding

  In dit Se-n-Se jaar (secundair na secundair) specialiseren de leerlingen zich in agro- en groenbeheer. Het opleidingspakket omvat specifieke kennisvakken, stage en bedrijfsbeheer. Als je afstudeert ben je beter voorbereid op een professionele bachelor. Op de arbeidsmarkt kan je je aanbieden voor de ruime natuur-, groen- en tuinbouwsector.

  Toelatingsvoorwaarden

  Leerlingen van het studiegebied land- en tuinbouw met een diploma secundair onderwijs bezitten de nodige vooropleiding om toegelaten te worden. Leerlingen met een diploma secundair onderwijs behaald in een ander studiedomein kunnen na een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad de opleiding volgen.

  Verder studeren - Tewerkstelling

  Leerlingen die slagen in de Se-n-Se derde graad TSO, agro- en groenbeheer, behalen het certificaat van een opleiding secundair na secundair. Wie slaagt voor de basiscompetenties van bedrijfsbeheer behaalt het getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer.

  In het 1ste semester wordt de theoretische opleiding aangeboden. Het 2de semester bestaat uit praktijk en stage.

  Bekijk de lessentabel van TSO Agro- en groenbeheer.

 • Foto's en projecten

  Bekijk onze website: www.se-n-se.dewijnpers.be